Публична защита на дисертационен труд за присъждане на научна степен доктор на науките на доц. д-р Пенка Петрова на 27.03.2020 г.

Институтът по микробиология „Стефан Ангелов“ – БАН ще проведе на 27.03.2020 г. от 13 ч. в заседателна зала на Института, ул. „Акад. Георги Бончев“, блок 26, публична защита на дисертационния труд “Молекулярно-биологични изследвания на нови бактериални гликозид-хидролази с промишлено приложение” за присъждане на научна степен доктор на науките на доц. д-р Пенка Младенова Петрова.

Материалите по защитата се намират на разположение в кабинет № 218 на Института.

Автореферат на Пенка Петрова

Научно жури:

Вътрешни членове:

Доц. д-р Милен Георгиев
Доц. д-р Людмила Кабаиванова-Миланова Външни членове:
Проф. д-р Румяна Миронова (ИМБ, БАН) Проф. д-р Пенка Мончева (СУ, БФ)
Проф. д-р Иван Атанасов, дбн (Агробиоинститут) Проф. д-р Мариела Оджакова-Байтошева, дбн (СУ, БФ) Проф. д-р Тодор Кантарджиев, дмн (НЦЗПБ)

РЕЦЕНЗИИ:

Проф. д-р Румяна Миронова
Проф. д-р Румяна Миронова ENG
Проф. д-р Мариела Оджакова-Байтошева, дбн
Проф. д-р Мариела Оджакова-Байтошева, дбн ENG
Проф. д-р Тодор Кантарджиев, дмн
Проф. д-р Тодор Кантарджиев, дмн ENG

СТАНОВИЩА:

Доц. д-р Милен Георгиев
Доц. д-р Милен Георгиев ENG
Доц. д-р Людмила Кабаиванова-Миланова – Председател на НЖ
Доц. д-р Людмила Кабаиванова-Миланова ENG
Проф. д-р Пенка Мончева
Проф. д-р Пенка Мончева ENG
Проф. д-р Иван Атанасов, дбн
Проф. д-р Иван Атанасов, дбн ENG