С Т А Н О В И Щ Е на ръководството на Института по микробиология „Стефан Ангелов“ – БАН Относно: Медийни изяви на учени от Института, свързани с COVID-19 пандемията, причинена от коронавирус SARS-CoV2

С Т А Н О В И Щ Е

на ръководството на Института по микробиология „Стефан Ангелов“ – БАН  

Относно: Медийни изяви на учени от Института, свързани с COVID-19 пандемията, причинена от коронавирус SARS-CoV2