СЪОБЩЕНИЕ относно публична защита за придобиване на ОНС „Доктор“ от 11.02.2020 г.

На 27.02.2020  г. (четвъртък) от 11.00 ч. в залата на Институт по микробиология „Стефан Ангелов”, БАН, гр. София, ул. „Акад. Г. Бончев”, бл. 26, ет. 2 ще се проведе открито заседание на научното жури за защита на дисертационния труд за присъждане на образователна и научна степен „доктор” на Ирина Вадим Лазаркевич на тема: “Антимикробен потенциал на синтетични аналози на биологично активни вещества и комбинираното им действие с рамнолипид-биосърфактант”.

Материалите по защитата се намират на разположение в кабинет № 218 на Института.

Автореферат на Ирина Лазаркевич

Научно жури:

Вътрешни членове:

доц. д-р Златка Милчева Алексиева

доц. д-р Пенка Младенова Петрова

Външни членове:

проф. д-р Пенка Ангелова Мончева (СУ, БФ)

доц. д-р Траяна Спасова Недева  (СУ)

доц. д-р Данка Николова Гълъбова

 

РЕЦЕНЗИИ:

 доц. д-р Златка Милчева Алексиева – Председател на НЖ

 доц. д-р Траяна Спасова Недева

СТАНОВИЩА:

доц. д-р Пенка Младенова Петрова

 проф. д-р Пенка Ангелова Мончева

 доц. д-р Данка Николова Гълъбова