ТЪРЖЕСТВЕНО ЧЕСТВАНЕ НА ИНСТИТУТА ПО МИКРОБИОЛОГИЯ „СТЕФАН АНГЕЛОВ“, ПОСВЕТЕНО НА 72-ТА ГОДИШНИНА ОТ ОСНОВАВАНЕТО МУ