„Пазарно проучване за доставка на антитела и маркирани антитела, имунологични китове, химикали и реактиви, специфични продукти за нетерапевтични цели, реактиви и консумативи за електрофореза, среди за клетъчно култивиране и добавки към тях, реактиви и консумативи за флоуцитометричен анализ за нуждите на Института по микробиология „Стефан Ангелов“ при БАН“.

  1. ОБЯВА
  2. Ценово предложение от НЕОФАРМ БЪЛГАРИЯ ЕООД