ОП – 6/2019 г.

„Доставка на химикали, среди  и добавки, ензими, различни тестове и китове, пластмасови лабораторни изделия, специфични реактиви, реактиви за молекулярна биология, антитела и конюгати, лабораторни пипети и аксесоари, продукти за полимеразно-верижна реакция, необходима за нуждите на Института по микробиология „Стефан Ангелов” към БАН за изпълнение на научноизследователски проекти

3. Документация 2 PDF и DOC формат
12. Договор №161 от 30.04.2020 – качен на 04.05.2020
13. Договор №162 от 30.04.2020– качен на 04.05.2020
14. Договор №163 от 30.04.2020– качен на 04.05.2020
15. Договор №164 от 30.04.2020– качен на 04.05.2020
16. Договор №165 от 30.04.2020– качен на 04.05.2020
17. Договор №166 -1 от 15.05.2020– качен на 18.05.2020
18. Договор №167 -7 от 15.05.2020– качен на 18.05.2020
19. Договор №168 от 28.05.2020– качен на 29.05.2020
20. Договор №169 от 01.07.2020– качен на 03.07.2020