ОП – 2 / 2018

ОП – 2 / 2018
„ДОСТАВКА НА АНТИТЕЛА И МАРКИРАНИ АНТИТЕЛА, ИМУНОЛОГИЧНИ КИТОВЕ, ДИАГНОСТИЧНИ КИТОВЕ,  СПЕЦИФИЧНИ РЕАКТИВИ И ПРОДУКТИ ЗА НЕТЕРАПЕВТИЧНИ ЦЕЛИ, СТЪКЛЕНИ ИЗДЕЛИЯ ЗА ЛАБОРАТОРНА УПОТРЕБА, ПЛАСТМАСОВА ПОСЪДА”

1. Обява

2. Документация

3. Приложения.doc

4. Протокол от 12.04.2018 г.

5. Информационна бланка за удължаване на срок до 18.04.2018 г.

6. Протокол от 30.04.2018 г.

7.  Договор №66 от 17.05.2018 г.

8. Договор №67 от 22.05.2018 г.

9. Договор №68 от 22.05.2018 г.

10. Договор №69 от 22.05.2018 г.

11. Договор №70 от 22.05.2018 г.

12. Договор №71 от 28.05.2018 г.

13. Договор №72 от 28.05.2018 г.

14.  Покана № 452/28.06.2018 г.

15. Протокол от 23.07.2018 г.

16. Договор №86 от 28.08.2018 г.

17. Техническа оферта

Дата на създаване: 29.03.2018 г.