С решение на УС на БАН от 21.07.2022г. в БАН стартира Програмата за подпомагане на млади учени и постдокторанти финансирана от МОН.

С решение на УС на БАН от 21.07.2022г. в БАН стартира Програмата за подпомагане на млади учени и постдокторанти финансирана от МОН. 

Условията за кандидатстване и карта за оценка,може да свалите от тук : Условия за кандидатстване НП млади учени и постдокт 2022  и карта за оценка, както и от на сайта на ЦУ на БАН. 

Срокът за подаване на документи в ДЕЛОВОДСТВОТО ИМикБ, е 30.09.2022 г.

Рецензирането и класирането на кандидатите се извършва от НС на звеното в срок до един месец след срока на подаване на документите.

 По тази покана с  ПРИОРИТЕТ  ще се финансират външни за БАН постдокторанти.