ОТЧЕТИ

 

ГОДИШНИ ОТЧЕТИ НА ИНСТИТУТ ПО МИКРОБИОЛОГИЯ-БАН

Отчет 2018 г.

2017  2016   2015   

2014   2013   2012   

2011   2010   2009  

2008   2007   2006

 

ГОДИШНИ ОТЧЕТИ ЗА НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ НА ИНСТИТУТ ПО МИКРОБИОЛОГИЯ-БАН
(на английски език)

2016

 

ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ГОДИШНИ ОТЧЕТИ

Приложения Отчет 2018 г.

 2017  2016   2015   

2014   2013   2012   2011

 

ГОДИШНИ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ

2017   2016    2015   2014 

 2013   2012   2011   2010   2009