Институт по микробиология “СТЕФАН АНГЕЛОВ”
Член на международната асоциация на институтите Пастьор

Българска академия на науките Institut Pasteur

13-та международна конференция Стабилност на белтъците (ProtStab’2021)
Уважаеми колеги,

Поканени сте да се присъедините към 13-та международна конференция Стабилност на белтъците (ProtStab’2021), която ще се проведе на 07 - 09 октомври 2021 г. в гр. Пловдив, България.

Организатори на ProtStab’2021 са Университета по хранителни технологии, Пловдив, Техническия университет Gebze, Истанбул и Института по микробиология на Stephan Angeloff (Българска академия на науките) под егидата на Европейското дружество по приложен биокатализ (ESAB). След рецензиране, приетите резюмета ще бъдат публикувани в специалните издания на две списания, The Protein Journal (Springer) и Food Science and Applied Biotechnology (FSAB) като статии в пълен размер, кратки съобщения или обзори.

Известни учени като Roland Wohlgemuth, Jennifer Littlechild, Barış Binay, Antonio O. Ballesteros, Marina Lotti, and Inga Matijosyte са членове на организационния комитет.

В конференцията са включени различни сесии като: Методологии за повишаване на стабилността на протеините; Медицински аспекти на стабилността на протеините; Ензими от екстремофили и приложения; Ензимна стабилизация за индустриални биопроцеси; Протеинови биотехнологии; Насочена еволюция (или друго протеиново инженерство) за повишаване на стабилността на протеина; Стабилност на терапевтичните протеини; Стабилност на протеини в битови, козметични, хранителни и хранителни продукти и др.

Моля, имайте предвид следващите важни дати:
1 юли 2021 г. - Краен срок за ранна регистрация
1 юли 2021 г. - Краен срок за представяне на резюмето за устно представяне
1 септември 2021 г. - Краен срок за подаване на резюме за презентация на постер

Ръководството за изготвяне на резюмета може да бъде видяно на страницата на конференцията.

Цялата информация за конференцията можете да намерите на следващия адрес: https://www.protstab2021.org

 
С подкрепата на Френското посолство и на Френския институт в България
Avec le soutien de l’Ambassade de France et de l’Institut français de Bulgarie
Институт по микробиология “СТЕФАН АНГЕЛОВ”
София

ул. “ Акад. Георги Бончев“
бл. 26, София, п. к. 1113

тел.: +359 2 979 31 57
+359 879 499 167
e-mail: micb@microbio.bas.bg

Филиал в Пловдив

Лаборатория “Клетъчни биосистеми”
Пловдив, п.к. 4000
бул. ”Руски” 139
Ръководител: доц. д-р Васил Георгиев

Лаборатория “Метаболомика”
Пловдив, п.к. 4000
бул. ”Руски” 139
Ръководител: проф. д-р Милен Георгиев

Филиал във Велико Търново

Лаборатория “Екология на патогенните бактерии”
В. Търново, п.к. 5002
ул. ”Никола Габровски” № 78, ет.4
Ръководител: гл. ас. д-р Звездимира Цветанова

© Българска академия на науките.
  За нас
История
Годишни отчети
ЗАКОНИ И ПРАВИЛНИЦИ
Дарения
Решения от заседания на Научния съвет
Проекти

Новини
Структура
РЪКОВОДСТВО
НАУЧНИ ЗВЕНА
НАУЧЕН СЪВЕТ
МЕЖДУНАРОДЕН НАУЧЕН СЪВЕТ
АДМИНИСТРАЦИЯ
БИБЛИОТЕКА
ОБСЛУЖВАЩИ ЗВЕНА

Мрежа „Пастьор”
Услуги
Наем за зала
ЕЛЕКТРОННО МИКРОСКОПСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ИЗВЪРШВАНЕ НА АНАЛИЗИ НА ТЕМ И КЛСМ

Обяви
Кариери
Академична длъжност „Професор“
Академична длъжност „Доцент“
Академична длъжност „Главен асистент“
Научна степен „Доктор на науките“
Образователна и научна степен „Доктор“

Профил на купувача
Обща информация
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ ЗА 2021 г.
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ ЗА 2020 г.
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ ЗА 2019 г.
Обществени поръчки и публични покани, открити през 2018 г
Архив профил на купувача

КОНТАКТИ

         

  BG EN

Българска академия на науките Institut Pasteur