Институт по микробиология “СТЕФАН АНГЕЛОВ”
Член на международната асоциация на институтите Пастьор

Българска академия на науките Institut Pasteur

МЕЖДУНАРОДЕН НАУЧЕН СЪВЕТ

Prof. Fabian Wild – Expert in the Centre of WHO, Lion, (France)

E-mail: fabian.wild@btinternet.com

 

Francis Delpeyroux – Biology of enteric viruses, Institut Pastreur, (France)

Tel.: +33 1 4061 3322

E-mail: jeffrey.delpeyro@pasteur.fr

 

Prof. Igor Mokrousov, Ph.D., D.Sc., - Laboratory of Molecular Microbiology Pasteur Institute, St Petersburg, Russia

E-mail: imokrousov@mail.ru

 

Prof. Alexander Netrusov - Depatment of Microbiology, Moscow Lomonosov State University, Moscow, Russia

Tel.: +7 - 095 - 939 - 2793

E-mail: anetrusov@mail.ru

 

Dr. Lieve Herman – Institute of Agricultural and Fisheries Research ILVO,(Belgium)

E-mail: lieve.herman@ilvo.vlaanderen.be

 

Prof. Dr. Dietmar Fuchs – Division of Biological Chemistry, Biocenter Innsbruck Medical University, Center for Chemistry and Biomedicine (Austria)

Tel.: +43 512 9003 70350

E-mail: dietmar.fuchs@i-med.ac.at

 

Prof. Milton Simoes Da Costa – Department de Bioquimica and Centro de Neurociencias e Biologia Celular, Universidade de Coimbra, (Portugal)

Tel.: +351-239829802/+351-239824024

E-mail: milton@ci.uc.pt

 

Thomas Kieber-Emmons, Ph.D. – Associate Director for Prevention Research - Winthrop P Rockefrllre Cacer Institute, University of Arkansas for Medical Science, Little Rock, AR (USA)

E-mail: tke@uams.edu

 

Dr. Elisabeth CARNIEL – Yersinia Research Unit Institut Pasteur, Paris, (France)

Tel.: +33 (1) 45-68-83-26

Fax: +33 (1) 45-68-89-54

E-mail: elisabeth.carniel@pasteur.fr

 

Prof. Fergus G. Priest – School of Life Sciences, Heriot-Watt University, Riccarton Edinburgh EH14 4AS;Scotland, (UK)

Tel.: +44(0) 131 451 3464, +44(0) 131 451 3009

E-mail: F.G.Priest@hw.ac.uk

 

Dr. Barbara Nicolaus  – Department Chemistry Science andMaterial Trchnology DSCTM - CNR, Institute Biomolecular Chemistry ICB-CNR, Naples, (Italy)

Tel.: +39 081 8675245

E-mail: bnicolaus@icb.cnr.it

 
С подкрепата на Френското посолство и на Френския институт в България
Avec le soutien de l’Ambassade de France et de l’Institut français de Bulgarie
Институт по микробиология “СТЕФАН АНГЕЛОВ”
София

ул. “ Акад. Георги Бончев“
бл. 26, София, п. к. 1113

тел.: +359 2 979 31 57
+359 879 499 167
e-mail: micb@microbio.bas.bg

Филиал в Пловдив

Лаборатория “Клетъчни биосистеми”
Пловдив, п.к. 4000
бул. ”Руски” 139
Ръководител: доц. д-р Васил Георгиев

Лаборатория “Метаболомика”
Пловдив, п.к. 4000
бул. ”Руски” 139
Ръководител: проф. д-р Милен Георгиев

Филиал във Велико Търново

Лаборатория “Екология на патогенните бактерии”
В. Търново, п.к. 5002
ул. ”Никола Габровски” № 78, ет.4
Ръководител: гл. ас. д-р Звездимира Цветанова

© Българска академия на науките.
  За нас
История
Годишни отчети
ЗАКОНИ И ПРАВИЛНИЦИ
Дарения
Решения от заседания на Научния съвет
Проекти

Новини
Структура
РЪКОВОДСТВО
НАУЧНИ ЗВЕНА
НАУЧЕН СЪВЕТ
НАУЧНИ СЕМИНАРИ
МЕЖДУНАРОДЕН НАУЧЕН СЪВЕТ
АСОЦИИРАНИ ЧЛЕНОВЕ НА ИНСТИТУТ ПО МИКРОБИОЛОГИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ
Мрежа „Пастьор”
БЮЛЕТИН НА МЕЖДУНАРОДНАТА МРЕЖА НА ИНСТИТУТ ПАСТЬОР
БИБЛИОТЕКА
ОБСЛУЖВАЩИ ЗВЕНА

ОБУЧЕНИЕ
ОБУЧЕНИЕ
МЛАДИ УЧЕНИ И ПОСТДОКТОРАНТИ

Услуги
Наем за зала
ЕЛЕКТРОННО МИКРОСКОПСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ИЗВЪРШВАНЕ НА АНАЛИЗИ НА ТЕМ И КЛСМ

Обяви
Кариери
Академична длъжност „Професор“
Академична длъжност „Доцент“
Академична длъжност „Главен асистент“
Научна степен „Доктор на науките“
Образователна и научна степен „Доктор“

Профил на купувача
Обща информация
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ ЗА 2021 г.
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ ЗА 2020 г.
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ ЗА 2019 г.
Обществени поръчки и публични покани, открити през 2018 г
Архив профил на купувача

КОНТАКТИ

         

  BG EN

Българска академия на науките Institut Pasteur