Институт по микробиология “СТЕФАН АНГЕЛОВ”
Член на международната асоциация на институтите Пастьор

Българска академия на науките Institut Pasteur

МЕЖДУНАРОДЕН НАУЧЕН СЪВЕТ

Prof. Fabian Wild – Expert in the Centre of WHO, Lion, (France)

E-mail: fabian.wild@btinternet.com

 

Francis Delpeyroux – Biology of enteric viruses, Institut Pastreur, (France)

Tel.: +33 1 4061 3322

E-mail: jeffrey.delpeyro@pasteur.fr

 

Prof. Igor Mokrousov, Ph.D., D.Sc., - Laboratory of Molecular Microbiology Pasteur Institute, St Petersburg, Russia

E-mail: imokrousov@mail.ru

 

Prof. Alexander Netrusov - Depatment of Microbiology, Moscow Lomonosov State University, Moscow, Russia

Tel.: +7 - 095 - 939 - 2793

E-mail: anetrusov@mail.ru

 

Dr. Lieve Herman – Institute of Agricultural and Fisheries Research ILVO,(Belgium)

E-mail: lieve.herman@ilvo.vlaanderen.be

 

Prof. Dr. Dietmar Fuchs – Division of Biological Chemistry, Biocenter Innsbruck Medical University, Center for Chemistry and Biomedicine (Austria)

Tel.: +43 512 9003 70350

E-mail: dietmar.fuchs@i-med.ac.at

 

Prof. Milton Simoes Da Costa – Department de Bioquimica and Centro de Neurociencias e Biologia Celular, Universidade de Coimbra, (Portugal)

Tel.: +351-239829802/+351-239824024

E-mail: milton@ci.uc.pt

 

Thomas Kieber-Emmons, Ph.D. – Associate Director for Prevention Research - Winthrop P Rockefrllre Cacer Institute, University of Arkansas for Medical Science, Little Rock, AR (USA)

E-mail: tke@uams.edu

 

Dr. Elisabeth CARNIEL – Yersinia Research Unit Institut Pasteur, Paris, (France)

Tel.: +33 (1) 45-68-83-26

Fax: +33 (1) 45-68-89-54

E-mail: elisabeth.carniel@pasteur.fr

 

Prof. Fergus G. Priest – School of Life Sciences, Heriot-Watt University, Riccarton Edinburgh EH14 4AS;Scotland, (UK)

Tel.: +44(0) 131 451 3464, +44(0) 131 451 3009

E-mail: F.G.Priest@hw.ac.uk

 

Dr. Barbara Nicolaus  – Department Chemistry Science andMaterial Trchnology DSCTM - CNR, Institute Biomolecular Chemistry ICB-CNR, Naples, (Italy)

Tel.: +39 081 8675245

E-mail: bnicolaus@icb.cnr.it

 
С подкрепата на Френското посолство и на Френския институт в България
Avec le soutien de l’Ambassade de France et de l’Institut français de Bulgarie
Институт по микробиология “СТЕФАН АНГЕЛОВ”
София

ул. “ Акад. Георги Бончев“
бл. 26, София, п. к. 1113

тел.: +359 2 979 31 57
+359 879 499 167
e-mail: micb@microbio.bas.bg

Филиал в Пловдив

Лаборатория “Клетъчни биосистеми”
Пловдив, п.к. 4000
бул. ”Руски” 139
Ръководител: доц. д-р Васил Георгиев

Лаборатория “Метаболомика”
Пловдив, п.к. 4000
бул. ”Руски” 139
Ръководител: проф. д-р Милен Георгиев

Филиал във Велико Търново

Лаборатория “Екология на патогенните бактерии”
В. Търново, п.к. 5002
ул. ”Никола Габровски” № 78, ет.4
Ръководител: гл. ас. д-р Звездимира Цветанова

© Българска академия на науките.
  За нас
История
Годишни отчети
ЗАКОНИ И ПРАВИЛНИЦИ
Дарения
Решения от заседания на Научния съвет
Проекти

Новини
Структура
РЪКОВОДСТВО
НАУЧНИ ЗВЕНА
НАУЧЕН СЪВЕТ
МЕЖДУНАРОДЕН НАУЧЕН СЪВЕТ
АДМИНИСТРАЦИЯ
Мрежа „Пастьор”
БИБЛИОТЕКА
ОБСЛУЖВАЩИ ЗВЕНА

ОБУЧЕНИЕ
ОБУЧЕНИЕ
МЛАДИ УЧЕНИ И ПОСТДОКТОРАНТИ

Услуги
Наем за зала
ЕЛЕКТРОННО МИКРОСКОПСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ИЗВЪРШВАНЕ НА АНАЛИЗИ НА ТЕМ И КЛСМ

Обяви
Кариери
Академична длъжност „Професор“
Академична длъжност „Доцент“
Академична длъжност „Главен асистент“
Научна степен „Доктор на науките“
Образователна и научна степен „Доктор“

Профил на купувача
Обща информация
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ ЗА 2021 г.
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ ЗА 2020 г.
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ ЗА 2019 г.
Обществени поръчки и публични покани, открити през 2018 г
Архив профил на купувача

КОНТАКТИ

         

  BG EN

Българска академия на науките Institut Pasteur