Институт по микробиология “СТЕФАН АНГЕЛОВ”
Член на международната асоциация на институтите Пастьор

Българска академия на науките Institut Pasteur

Доцент д-р инж. Александър Крумов от Институт по микробиология

На 10.07.2019 г. Нашият колега, доцент д-р инж. химик Александър Димитров Крумов, бе избран за член на Съюза на българските писатели (СБП) ЕМБЛЕМАТИЧНИ СТИХОВЕ "Тя, Родината!" "Четири" "Ниагарският водопад в нас" "*** Обичам те звезднo" "Слепият войник" "Връзка ключове"         БИБЛИОГРАФИЯ Книги-Поезия 1. Александър Крумов, "Разпънат върху махало", Стихове, Изд. Христо Ботев, 2001 г., ISBN 954-445-764-х. 2. Александър Крумов, "Връзка ключове", Стихове, Изд. Български писател, 2013 г., ISBN 978-954-443-960-6. 3. Александър Крумов, "Бели върху зелени, върху червени думи", Стихове, Изд. Български писател, 2016 г., ISBN 978-619-204-059-8. 4. Александър Крумов, "Стъпки по дъгата над океана", Стихове, Изд. Български писател, 2018 г., ISBN 978-619-204-126-7. Стихове 1. Александър Крумов, "Слепият войник", стр10, в стихосбирката, "FRESH ПОЕЗИЯ", СТИХОВЕ НА БЪЛГАРСКИ УЧЕНИ. 2017 г. ISBN 978-954-397-040-7. 2. Александър Крумов, "Четири", стр. 2, в. "Словото" Издание на СБП, 39-40 бр. (849-850), 22-29.12.2016 г., година XIX. 3. Александър Крумов ***Тъжни шепти над гората... , УЧЕНИ СТИХОТВОРЦИ, стр. 28, в HOMO SCIENS, Издание на Съюза на Учените в България по проекта K-TRIO 2, ISSN1312-8884, Брой 9, 2015. 4. Александър Крумов, "Есента на живота", "Въпроси", в РАЗМИСЛИ, стр. 64, в СТЪПКИ 8, Стихове от български учени, 2015, Издание на Съюза на Учените в България по проекта K-TRIO 2, ISBN 978-954-9928-31-0. 5. Александър Крумов, "На жената в науката", "Модерен непоетичен рефрен" стр. 87, в ПОСВЕЩЕНИЯ, в СТЪПКИ 8, Стихове от български учени, 2015, Издание на Съюза на Учените в България по проекта K-TRIO 2, ISBN 978-954-9928-31-0. Награди 1. Editor's Choice Award presented to Alexander D. Kroumov for outstanding achievement in poetry "Niagara Falls in Us" published in anthology "The Rippling Waters", ISBN 1-57553-152-6, presented by National library of Poetry, USA, 1996. 1 Poetry Plaza, Owings Mills. 21117-6282.(410)356-2000, (Certificate).  

 
С подкрепата на Френското посолство и на Френския институт в България
Avec le soutien de l’Ambassade de France et de l’Institut français de Bulgarie
Институт по микробиология “СТЕФАН АНГЕЛОВ”
София

ул. “ Акад. Георги Бончев“
бл. 26, София, п. к. 1113

тел.: +359 2 979 31 57
+359 879 499 167
e-mail: micb@microbio.bas.bg

Филиал в Пловдив

Лаборатория “Клетъчни биосистеми”
Пловдив, п.к. 4000
бул. ”Руски” 139
Ръководител: доц. д-р Васил Георгиев

Лаборатория “Метаболомика”
Пловдив, п.к. 4000
бул. ”Руски” 139
Ръководител: проф. д-р Милен Георгиев

Филиал във Велико Търново

Лаборатория “Екология на патогенните бактерии”
В. Търново, п.к. 5002
ул. ”Никола Габровски” № 78, ет.4
Ръководител: гл. ас. д-р Звездимира Цветанова

© Българска академия на науките.
  За нас
История
Годишни отчети
ЗАКОНИ И ПРАВИЛНИЦИ
Дарения
Решения от заседания на Научния съвет
Проекти

Новини
Структура
РЪКОВОДСТВО
НАУЧНИ ЗВЕНА
НАУЧЕН СЪВЕТ
МЕЖДУНАРОДЕН НАУЧЕН СЪВЕТ
АДМИНИСТРАЦИЯ
Мрежа „Пастьор”
БИБЛИОТЕКА
ОБСЛУЖВАЩИ ЗВЕНА

ОБУЧЕНИЕ
ОБУЧЕНИЕ
МЛАДИ УЧЕНИ И ПОСТДОКТОРАНТИ

Услуги
Наем за зала
ЕЛЕКТРОННО МИКРОСКОПСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ИЗВЪРШВАНЕ НА АНАЛИЗИ НА ТЕМ И КЛСМ

Обяви
Кариери
Академична длъжност „Професор“
Академична длъжност „Доцент“
Академична длъжност „Главен асистент“
Научна степен „Доктор на науките“
Образователна и научна степен „Доктор“

Профил на купувача
Обща информация
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ ЗА 2021 г.
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ ЗА 2020 г.
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ ЗА 2019 г.
Обществени поръчки и публични покани, открити през 2018 г
Архив профил на купувача

КОНТАКТИ

         

  BG EN

Българска академия на науките Institut Pasteur