Институт по микробиология “СТЕФАН АНГЕЛОВ”
Член на международната асоциация на институтите Пастьор

Българска академия на науките Institut Pasteur

XV-тия Национален конгрес на българските микробиолози с международно участие

Скъпи колеги,
От името на Научния комитет за мен е голямо удоволствие да Ви приветствам на XV-тия Национален конгрес на българските микробиолози с международно участие, който ще се проведе в гр. Копривщица на 5-8 октомври 2022 г. Конгресът ще бъде ключовото събитие за представяне, споделяне и обсъждане на най-новите постижения и разработки, както и предстоящите тенденции в микробиологичната наука чрез устен или постерен доклад в следните области:

 • Обща микробиология
 • Приложна микробиология и микробна биотехнология
 • Вирусология
 • Медицинска микробиология
 • Инфекциозна имунология
 • Ветеринарна микробиология
 • Хранителна микробиология
 • Екологична микробиология
 • Кръгла маса „COVID-19 Pandemic“.
 • Кръгла маса „Обучение по микробиология“.
 • Други

Очаквам с нетърпение една вълнуваща среща и се надявам много от вас да се присъединят към нас!

С най-добри пожелания,
Ангел С. Гълъбов, председател на организационния комитет на XV-тия Национален конгрес

 

За повече информация и регистрация за конгреса посетете сайта на конгреса microbio2022.bg.

 
С подкрепата на Френското посолство и на Френския институт в България
Avec le soutien de l’Ambassade de France et de l’Institut français de Bulgarie
Институт по микробиология “СТЕФАН АНГЕЛОВ”
София

ул. “ Акад. Георги Бончев“
бл. 26, София, п. к. 1113

тел.: +359 2 979 31 57
+359 879 499 167
e-mail: micb@microbio.bas.bg

Филиал в Пловдив

Лаборатория “Клетъчни биосистеми”
Пловдив, п.к. 4000
бул. ”Руски” 139
Ръководител: доц. д-р Васил Георгиев

Лаборатория “Метаболомика”
Пловдив, п.к. 4000
бул. ”Руски” 139
Ръководител: проф. д-р Милен Георгиев

Филиал във Велико Търново

Лаборатория “Екология на патогенните бактерии”
В. Търново, п.к. 5002
ул. ”Никола Габровски” № 78, ет.4
Ръководител: гл. ас. д-р Звездимира Цветанова

© Българска академия на науките.
  За нас
История
Годишни отчети
ЗАКОНИ И ПРАВИЛНИЦИ
Дарения
Решения от заседания на Научния съвет
Проекти

Новини
Структура
РЪКОВОДСТВО
НАУЧНИ ЗВЕНА
НАУЧЕН СЪВЕТ
МЕЖДУНАРОДЕН НАУЧЕН СЪВЕТ
АДМИНИСТРАЦИЯ
БИБЛИОТЕКА
ОБСЛУЖВАЩИ ЗВЕНА

Мрежа „Пастьор”
Услуги
Наем за зала
ЕЛЕКТРОННО МИКРОСКОПСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ИЗВЪРШВАНЕ НА АНАЛИЗИ НА ТЕМ И КЛСМ

Обяви
Кариери
Академична длъжност „Професор“
Академична длъжност „Доцент“
Академична длъжност „Главен асистент“
Научна степен „Доктор на науките“
Образователна и научна степен „Доктор“

Профил на купувача
Обща информация
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ ЗА 2021 г.
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ ЗА 2020 г.
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ ЗА 2019 г.
Обществени поръчки и публични покани, открити през 2018 г
Архив профил на купувача

КОНТАКТИ

         

  BG EN

Българска академия на науките Institut Pasteur