Институт по микробиология “СТЕФАН АНГЕЛОВ”
Член на международната асоциация на институтите Пастьор

Българска академия на науките Institut Pasteur

Институтът по микробиология бе удостоен с Юбилеен медал „200 години Луи Пастьор“ по време на Годишна среща на Институтите от Мрежата Пастьор

 
Институтът по микробиология бе удостоен с Юбилеен медал „200 години Луи Пастьор“ по време на Годишна среща на Институтите от Мрежата Пастьор

 

Годишната среща на Мрежата на Институтите Пастьор, се проведена в периода 28-30.11.2022 г. в Университета „Сапиенца“, Рим, Италия.

От Институт по микробиология, асоцииран член на Мрежата, проф. дн Пенка Петрова и доц. д-р Петя Димитрова, взеха активно участие в различни дискусии, посветени на възможностите за сътрудничество, участие в нови програми за мобилност, обмен и обучeние в мрежата. Те установиха лични контакти с Президента на Институт „Пастьор“ – Париж проф. Стюарт Коул, Изпълнителния директор на Мрежата „Пастьор“ г-жа Ребека Грейс и Президента на Мрежата проф. Амаду Сал. В резултат на проведените разговори, се очаква ръкаводството на Мрежата, заедно с научните секретари и представители на администрацията на Фондация „Пастьор“ да посетят Института по микробиология на БАН през месец февруари 2023 г., за първи път през последното десетилетие.

Проф. Пенка Петрова запозна научната общност от Мрежата с дейностите на ИМикБ. За всички участници в срещата стана ясно, че Институтът по микробиология разполага с разнообразна експертиза и редица изтъкнати учени, оглавяващи големи изследователски групи с впечатляващи постижения. ИМикБ има широк хоризонт за участие в съвместни проекти в различни области на микробиологията като метагеномика, изследване на човешкия микробиом, биоинформатика, проучване на микробиотата на храните и връзката между диетата и обществено значими заболявания като диабет, затлъстяване и стареене. Перспективата пред ИМикБ е участие в множество бъдещи проекти, за които Мрежата и Фондацията се ангажират да осигурят финансиране, както и съфинансиране при включване в международни проекти по Хоризонт Европа. Институтът по микробиология на БАН бе удостоен с Юбилеен медал „200 години Луи Пастьор“. Срещата се оценява като изключително успешна и слага начало на нов, по-интензивен период в развитието на ИМикБ като член на Международната мрежа от институти „Пастьор“.

 

 
С подкрепата на Френското посолство и на Френския институт в България
Avec le soutien de l’Ambassade de France et de l’Institut français de Bulgarie
Институт по микробиология “СТЕФАН АНГЕЛОВ”
София

ул. “ Акад. Георги Бончев“
бл. 26, София, п. к. 1113

тел.: +359 2 979 31 57
+359 879 499 167
e-mail: micb@microbio.bas.bg

Филиал в Пловдив

Лаборатория “Клетъчни биосистеми”
Пловдив, п.к. 4000
бул. ”Руски” 139
Ръководител: доц. д-р Васил Георгиев

Лаборатория “Метаболомика”
Пловдив, п.к. 4000
бул. ”Руски” 139
Ръководител: проф. д-р Милен Георгиев

Филиал във Велико Търново

Лаборатория “Екология на патогенните бактерии”
В. Търново, п.к. 5002
ул. ”Никола Габровски” № 78, ет.4
Ръководител: гл. ас. д-р Звездимира Цветанова

© Българска академия на науките.
  За нас
История
Годишни отчети
ЗАКОНИ И ПРАВИЛНИЦИ
Дарения
Решения от заседания на Научния съвет
Проекти

Новини
Структура
РЪКОВОДСТВО
НАУЧНИ ЗВЕНА
НАУЧЕН СЪВЕТ
НАУЧНИ СЕМИНАРИ
МЕЖДУНАРОДЕН НАУЧЕН СЪВЕТ
АСОЦИИРАНИ ЧЛЕНОВЕ НА ИНСТИТУТ ПО МИКРОБИОЛОГИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ
Мрежа „Пастьор”
БЮЛЕТИН НА МЕЖДУНАРОДНАТА МРЕЖА НА ИНСТИТУТ ПАСТЬОР
БИБЛИОТЕКА
ОБСЛУЖВАЩИ ЗВЕНА

ОБУЧЕНИЕ
ОБУЧЕНИЕ
МЛАДИ УЧЕНИ И ПОСТДОКТОРАНТИ

Услуги
Наем за зала
ЕЛЕКТРОННО МИКРОСКОПСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ИЗВЪРШВАНЕ НА АНАЛИЗИ НА ТЕМ И КЛСМ

Обяви
Кариери
Академична длъжност „Професор“
Академична длъжност „Доцент“
Академична длъжност „Главен асистент“
Научна степен „Доктор на науките“
Образователна и научна степен „Доктор“

Профил на купувача
Обща информация
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ ЗА 2021 г.
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ ЗА 2020 г.
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ ЗА 2019 г.
Обществени поръчки и публични покани, открити през 2018 г
Архив профил на купувача

КОНТАКТИ

         

  BG EN

Българска академия на науките Institut Pasteur