Институт по микробиология “СТЕФАН АНГЕЛОВ”
Член на международната асоциация на институтите Пастьор

Българска академия на науките Institut Pasteur

76 години от основаването на Институт по микробиология „Стефан Ангелов“ към БАН, член на Мрежата „Пастьор“

На 7-ми март 2023 г. се навършиха 76 години от основаването на Институт по микробиология „Стефан Ангелов“ към БАН. Събитието бе отбелязано с тържествено събрание и научна сесия.

Специални гости на събитието бяха д-р Ребека Грейс,  изпълнителен директор на Мрежата  „Пастьор“ и г-н Арно Боберо,  аташе по научно и университетско сътрудничество към Френското посолство в България.

Директорът на Института, проф. Пенка Петрова, откри събитието и връчи плакет с грамота на д-р Ребека Грейс за нейната отдаденост и ангажираност към сътрудничеството с  Мрежата „Пастьор“. С грамота и плакет бе удостоен Френският културен институт в България за подкрепа на научната дейност и насърчаване на добрите партньорски взаимоотношения. Грамота и плакет за научна и административна дейност, укрепване на връзките в Мрежата „Пастьор“ и във връзка с нейното пенсиониране, получи проф. дн Нина Ивановска, дългогодишен ръководител на Департамент „Имунология“.

Д-р Ребека Грейс представи новите възможности за развитие на съвместни проекти и сътрудничество между институтите и учени от Мрежата  „Пастьор“, след което посети някои лаборатории и се запозна с работата на младите учени.

Ръководителите на департаменти представиха дейността на лабораториите, своите екипи и най-новите им научни постижения. Изнесените презентации можете да намерите тук.

По време на събитието бяха връчени наградите на Фондация "Стефан Ангелов" за най-добра работа на млад български микробиолог през 2022 г. на: 

  1. I място -  Мартина Трайковска, Катедра „Генетика“,  Биологически факултет, СУ „Климент Охридски“;
  2. II място - Николет Павлова, Катедра „Генетика“,  Биологически факултет, СУ „Климент Охридски“ ;
  3. III място - Никола Ралчев, Департамент „Имунология“,  Институт по микробиология „ Стефан Ангелов“, БАН;
  4. III място - Людмила Димитрова, Департамент „Инфекциозна микробиология“, Институт по микробиология „ Стефан Ангелов“, БАН
 
С подкрепата на Френското посолство и на Френския институт в България
Avec le soutien de l’Ambassade de France et de l’Institut français de Bulgarie
Институт по микробиология “СТЕФАН АНГЕЛОВ”
София

ул. “ Акад. Георги Бончев“
бл. 26, София, п. к. 1113

тел.: +359 2 979 31 57
+359 879 499 167
e-mail: micb@microbio.bas.bg

Филиал в Пловдив

Лаборатория “Клетъчни биосистеми”
Пловдив, п.к. 4000
бул. ”Руски” 139
Ръководител: доц. д-р Васил Георгиев

Лаборатория “Метаболомика”
Пловдив, п.к. 4000
бул. ”Руски” 139
Ръководител: проф. д-р Милен Георгиев

Филиал във Велико Търново

Лаборатория “Екология на патогенните бактерии”
В. Търново, п.к. 5002
ул. ”Никола Габровски” № 78, ет.4
Ръководител: гл. ас. д-р Звездимира Цветанова

© Българска академия на науките.
  За нас
История
Годишни отчети
ЗАКОНИ И ПРАВИЛНИЦИ
Дарения
Решения от заседания на Научния съвет
Проекти

Новини
Структура
РЪКОВОДСТВО
НАУЧНИ ЗВЕНА
НАУЧЕН СЪВЕТ
НАУЧНИ СЕМИНАРИ
МЕЖДУНАРОДЕН НАУЧЕН СЪВЕТ
АСОЦИИРАНИ ЧЛЕНОВЕ НА ИНСТИТУТ ПО МИКРОБИОЛОГИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ
Мрежа „Пастьор”
БЮЛЕТИН НА МЕЖДУНАРОДНАТА МРЕЖА НА ИНСТИТУТ ПАСТЬОР
БИБЛИОТЕКА
ОБСЛУЖВАЩИ ЗВЕНА

ОБУЧЕНИЕ
ОБУЧЕНИЕ
МЛАДИ УЧЕНИ И ПОСТДОКТОРАНТИ

Услуги
Наем за зала
ЕЛЕКТРОННО МИКРОСКОПСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ИЗВЪРШВАНЕ НА АНАЛИЗИ НА ТЕМ И КЛСМ

Обяви
Кариери
Академична длъжност „Професор“
Академична длъжност „Доцент“
Академична длъжност „Главен асистент“
Научна степен „Доктор на науките“
Образователна и научна степен „Доктор“

Профил на купувача
Обща информация
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ ЗА 2021 г.
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ ЗА 2020 г.
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ ЗА 2019 г.
Обществени поръчки и публични покани, открити през 2018 г
Архив профил на купувача

КОНТАКТИ

         

  BG EN

Българска академия на науките Institut Pasteur