Институт по микробиология “СТЕФАН АНГЕЛОВ”
Член на международната асоциация на институтите Пастьор

Българска академия на науките Institut Pasteur

Участие на Институт по микробиология „Стефан Ангелов“ към БАН в „Наука за бизнес“

Нови разработки на учени от Българската академия на науките, готови да се превърнат в успешен бизнес или да му помогнат в оптимизацията на процеси, се представиха събитието „Наука за бизнес“. Форумът, който се провежда трета поредна година, се състоя на 27 април в Интер Експо Център. Организатори са Българската академия на науките (БАН) и Агенцията за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП). 

Министърът на иновациите и растежа Александър Пулев, председателят на БАН акад. Юлиан Ревалски и изп. директор на ИАНМСП д-р Бойко Таков откриха събитието.

Учени от Института по микробиология "Стефан Ангелов" към БАН представиха свои разработки, прототипи и нови технологии, готови да се превърнат в успешен бизнес.

Презентация  на тема „Средство за обработка на отпадъчен биошлам за култивиране на микроводорасли“, изнесе д-р Венелин Хубенов.

Представени бяха интересни прототипи и технологии на Института, готови да се превърнат в успешен бизнес.  Доц. д-р Галина Стоянчева, запозна присъстващите с потенциала на разработка на тема "Синбиотичен продукт, съдържащ селектирани щамове млечнокисели бактерии" и асистент Николина Атанасова се включи с  "Микроорганизмите в борбата с пластмасовите отпадъци". Събитието предостави  възможност на  бизнесът да срещне науката в лицето на учените от БАН.

Част от материалите, с които участва ИМикБ можете да намерите тук.

 
С подкрепата на Френското посолство и на Френския институт в България
Avec le soutien de l’Ambassade de France et de l’Institut français de Bulgarie
Институт по микробиология “СТЕФАН АНГЕЛОВ”
София

ул. “ Акад. Георги Бончев“
бл. 26, София, п. к. 1113

тел.: +359 2 979 31 57
+359 879 499 167
e-mail: micb@microbio.bas.bg

Филиал в Пловдив

Лаборатория “Клетъчни биосистеми”
Пловдив, п.к. 4000
бул. ”Руски” 139
Ръководител: доц. д-р Васил Георгиев

Лаборатория “Метаболомика”
Пловдив, п.к. 4000
бул. ”Руски” 139
Ръководител: проф. д-р Милен Георгиев

Филиал във Велико Търново

Лаборатория “Екология на патогенните бактерии”
В. Търново, п.к. 5002
ул. ”Никола Габровски” № 78, ет.4
Ръководител: гл. ас. д-р Звездимира Цветанова

© Българска академия на науките.
  За нас
История
Годишни отчети
ЗАКОНИ И ПРАВИЛНИЦИ
Дарения
Решения от заседания на Научния съвет
Проекти

Новини
Структура
РЪКОВОДСТВО
НАУЧНИ ЗВЕНА
НАУЧЕН СЪВЕТ
НАУЧНИ СЕМИНАРИ
МЕЖДУНАРОДЕН НАУЧЕН СЪВЕТ
АСОЦИИРАНИ ЧЛЕНОВЕ НА ИНСТИТУТ ПО МИКРОБИОЛОГИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ
Мрежа „Пастьор”
БЮЛЕТИН НА МЕЖДУНАРОДНАТА МРЕЖА НА ИНСТИТУТ ПАСТЬОР
БИБЛИОТЕКА
ОБСЛУЖВАЩИ ЗВЕНА

ОБУЧЕНИЕ
ОБУЧЕНИЕ
МЛАДИ УЧЕНИ И ПОСТДОКТОРАНТИ

Услуги
Наем за зала
ЕЛЕКТРОННО МИКРОСКОПСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ИЗВЪРШВАНЕ НА АНАЛИЗИ НА ТЕМ И КЛСМ

Обяви
Кариери
Академична длъжност „Професор“
Академична длъжност „Доцент“
Академична длъжност „Главен асистент“
Научна степен „Доктор на науките“
Образователна и научна степен „Доктор“

Профил на купувача
Обща информация
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ ЗА 2021 г.
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ ЗА 2020 г.
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ ЗА 2019 г.
Обществени поръчки и публични покани, открити през 2018 г
Архив профил на купувача

КОНТАКТИ

         

  BG EN

Българска академия на науките Institut Pasteur