Институт по микробиология “СТЕФАН АНГЕЛОВ”
Член на международната асоциация на институтите Пастьор

Българска академия на науките Institut Pasteur

2 SPECIAL EDITION #PNAM 2023

 
           Pasteur Network Newsletter
 
 
 
November 2023
 
 
#2 SPECIAL EDITION #PNAM 2023
 
 
 
 
 
 
 
ANNOUNCEMENTS 
 
 
Talent Award 2023: Ngu Abanda, research scientist at the Centre Pasteur in Cameroun rewarded
 
During the Opening Ceremony of the Pasteur Network Annual Meeting 2023 in Tunis, Ngu Abanda, from the Centre Pasteur in Cameroun received the Pasteur Network Talent Award 2023 presented by Stewart Cole, President of the Pasteur Network Foundation and President of the Institut Pasteur. See below to watch the announcement at the end of the Opening Ceremony.
 
More information about the Talent awards 2023
 
Institut Pasteur de São Paulo became an active member
 
The Institut Pasteur de São Paulo, former Scientific Platform Pasteur-USP and former associate member became an active member of the Pasteur Network.
 
More information about the Institut Pasteur de São Paulo
 
Fiocruz will host the next PNAM in 2024!
 
At PNAM 2023, the venue of the upcoming PNAM was announced. The Oswaldo Cruz Foundation - Fiocruz, a valued member of the Pasteur Network, will play host and collaborate in organizing the event. The gathering is scheduled to be held in Rio de Janeiro, Brazil.
 
More information about Fiocruz
 
VIDEO: REPLAY OF THE OPENING CEREMONY
 
 
Watch the ceremony online
 
The ceremony was chaired by Hechmi Louzir, former ​​​​​Director General ​of the Institut Pasteur de Tunis​ (IPT)​. It includes speeches by ​Pr. ​Samia Menif, current Director General​ of the IPT, Amadou Sall, President​​ of the Pasteur Network & CEO of the Institut Pasteur de Dakar, Stewart Cole, President of the Pasteur Network Foundation & President of the Institut Pasteur, Rebecca Grais, Executive Director of the Pasteur Network and Ali M'rabet, Minister of Health of Tunisia. Presentations were delivered on "Tuberculosis - the forgotten pandemic" by Stewart Cole and "Arabic medicine & Arabic civilization" by Dr.Rafik Boukhris. The Talent award 2023 was announced at the end of the ceremony.
 
 
 
Pr. ​Samia Menif
Director general of the Institut Pasteur de Tunis
 
"The Institut Pasteur de Tunis is proud for hosting the Pasteur Network Annual Meeting 2023 for its 130th anniversary."
 
 
Rebecca F. Grais
Executive Director of the Pasteur Network
 
"This year PNAM's focuses on our global strategic areas of epidemic intelligence and preparedness, the R&D ecosystem, creating multi-disciplinary knowledge communities all focusing on the climate crisis and underpinned by equity."
 
 
#PNAM 2023
ON SOCIAL MEDIA
Facebook
Twitter
LinkedIn
Youtube
 
 
ABOUT THE PNAM 2023
 
 
Pasteur Network Annual Meeting 2023 held in Tunis
 
The Pasteur Network Annual Meeting 2023 (PNAM), co-organized with the Institut Pasteur de Tunis (IPT) took place from 19 to 21 November 2023 at the Laico Hotel and Conference Center in Tunis, Tunisia. The PNAM gathers professionals from all Pasteur Network members, scientific institutions, public health institutions, multilateral organizations, civil society organizations and charitable foundations focusing on science and public health.
 
More information about the event and agenda
 
 
Pasteur Network
28, rue du Docteur Roux
75724 Paris Cedex 15
Twitter
LinkedIn
 
 
 
© 2023 Pasteur Network
 
 
 
С подкрепата на Френското посолство и на Френския институт в България
Avec le soutien de l’Ambassade de France et de l’Institut français de Bulgarie
Институт по микробиология “СТЕФАН АНГЕЛОВ”
София

ул. “ Акад. Георги Бончев“
бл. 26, София, п. к. 1113

тел.: +359 2 979 31 57
+359 879 499 167
e-mail: micb@microbio.bas.bg

Филиал в Пловдив

Лаборатория “Клетъчни биосистеми”
Пловдив, п.к. 4000
бул. ”Руски” 139
Ръководител: доц. д-р Васил Георгиев

Лаборатория “Метаболомика”
Пловдив, п.к. 4000
бул. ”Руски” 139
Ръководител: проф. д-р Милен Георгиев

Филиал във Велико Търново

Лаборатория “Екология на патогенните бактерии”
В. Търново, п.к. 5002
ул. ”Никола Габровски” № 78, ет.4
Ръководител: гл. ас. д-р Звездимира Цветанова

© Българска академия на науките.
  За нас
История
Годишни отчети
ЗАКОНИ И ПРАВИЛНИЦИ
Дарения
Решения от заседания на Научния съвет
Проекти

Новини
Структура
РЪКОВОДСТВО
НАУЧНИ ЗВЕНА
НАУЧЕН СЪВЕТ
НАУЧНИ СЕМИНАРИ
МЕЖДУНАРОДЕН НАУЧЕН СЪВЕТ
АСОЦИИРАНИ ЧЛЕНОВЕ НА ИНСТИТУТ ПО МИКРОБИОЛОГИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ
Мрежа „Пастьор”
БЮЛЕТИН НА МЕЖДУНАРОДНАТА МРЕЖА НА ИНСТИТУТ ПАСТЬОР
БИБЛИОТЕКА
ОБСЛУЖВАЩИ ЗВЕНА

ОБУЧЕНИЕ
ОБУЧЕНИЕ
МЛАДИ УЧЕНИ И ПОСТДОКТОРАНТИ

Услуги
Наем за зала
ЕЛЕКТРОННО МИКРОСКОПСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ИЗВЪРШВАНЕ НА АНАЛИЗИ НА ТЕМ И КЛСМ

Обяви
Кариери
Академична длъжност „Професор“
Академична длъжност „Доцент“
Академична длъжност „Главен асистент“
Научна степен „Доктор на науките“
Образователна и научна степен „Доктор“

Профил на купувача
Обща информация
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ ЗА 2021 г.
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ ЗА 2020 г.
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ ЗА 2019 г.
Обществени поръчки и публични покани, открити през 2018 г
Архив профил на купувача

КОНТАКТИ

         

  BG EN

Българска академия на науките Institut Pasteur