Институт по микробиология “СТЕФАН АНГЕЛОВ”
Член на международната асоциация на институтите Пастьор

Българска академия на науките Institut Pasteur

Годишна среща на Мрежата Пастьор 2023 (PNAM)

Годишната среща на Мрежата Пастьор 2023 (PNAM), организирана съвместно с Институт Пастьор Тунис (IPT), се проведе от 19-ти до 21-ви ноември 2023 г. в Хотел и Конферентен център Лайко в Тунис. Тя обедини професионалисти от различни сектори, включително членове на Мрежата Пастьор, научни институции, обществени здравни институции, групи от гражданското общество и благотворителни фондации, фокусирани около науката и общественото здраве.

Конференцията разгледа всеобхватни глобални приоритети, като чувствителни към климата възникващи инфекциозни заболявания, научноизследователска и развойна дейност (R&D) и иновационна екосистема, епидемично проучване, антимикробна резистентност (AMR) и майчино и детско здраве.

В неделя, 19 ноември, церемонията по откриването започна в 18 часа (UTC+1), под председателство на Хечми Лузир, бивш Генерален директор на Институт Пастьор Тунис. Поздравителни адреси бяха отправени от Амаду Сал, Президент на Мрежата Пастьор и изпълнителен директор на Институт Пастьор Дакар, Стюарт Коул, Президент на Фондация Мрежа Пастьор и Президент на Институт Пастьор, Ребека Грейс, Изпълнителен директор на Мрежата Пастьор, и Али М’рабет, Министър на Здравеопазването на Тунис. Презентациите включваха "Туберкулоза - забравената пандемия" от Стюарт Коул и "Арабска медицина и арабска цивилизация" от д-р Рафик Бухрис. Делегацията от Института по микробиология "Стефан Ангелов", БАН,  бе представена от проф. д-р Людмила Кабаиванова, доц. д-р Петя Димитрова и гл. ас. д-р Милена Лесева.

След различни кръгли маси и презентации участниците се включиха в сесии за решения, фокусирани върху стратегическите приоритети на Мрежата Пастьор: (1) засилване на епидемичния интелект и готовност със специфичен акцент върху климатичната чувствителност; (2) подкрепа за екосистемата за изследвания, развитие и иновации в решаваща диагностика, ваксини и терапии; (3) създаване на мултидисциплинарни общности за знание; и (4) насърчаване на справедливо сътрудничество и устойчивост.

Тази година конференцията предостави и платформа за представяне на научни изследвания на млади учени от всички региони на Мрежата Пастьор в ключови тематични области.

Финансирането за PNAM 2023 беше осигурено от Мрежата Пастьор, Институт Пастьор Тунис и Wellcome.

Може да видите преминалите сесии, като гледате пълните видеоматериали по-долу.

 

PNAM Opening session, November 19, 2023

 

PNAM November 20, 2023

 

PNAM November 21, 2023

 

 
С подкрепата на Френското посолство и на Френския институт в България
Avec le soutien de l’Ambassade de France et de l’Institut français de Bulgarie
Институт по микробиология “СТЕФАН АНГЕЛОВ”
София

ул. “ Акад. Георги Бончев“
бл. 26, София, п. к. 1113

тел.: +359 2 979 31 57
+359 879 499 167
e-mail: micb@microbio.bas.bg

Филиал в Пловдив

Лаборатория “Клетъчни биосистеми”
Пловдив, п.к. 4000
бул. ”Руски” 139
Ръководител: доц. д-р Васил Георгиев

Лаборатория “Метаболомика”
Пловдив, п.к. 4000
бул. ”Руски” 139
Ръководител: проф. д-р Милен Георгиев

Филиал във Велико Търново

Лаборатория “Екология на патогенните бактерии”
В. Търново, п.к. 5002
ул. ”Никола Габровски” № 78, ет.4
Ръководител: гл. ас. д-р Звездимира Цветанова

© Българска академия на науките.
  За нас
История
Годишни отчети
ЗАКОНИ И ПРАВИЛНИЦИ
Дарения
Решения от заседания на Научния съвет
Проекти

Новини
Структура
РЪКОВОДСТВО
НАУЧНИ ЗВЕНА
НАУЧЕН СЪВЕТ
НАУЧНИ СЕМИНАРИ
МЕЖДУНАРОДЕН НАУЧЕН СЪВЕТ
АСОЦИИРАНИ ЧЛЕНОВЕ НА ИНСТИТУТ ПО МИКРОБИОЛОГИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ
Мрежа „Пастьор”
БЮЛЕТИН НА МЕЖДУНАРОДНАТА МРЕЖА НА ИНСТИТУТ ПАСТЬОР
БИБЛИОТЕКА
ОБСЛУЖВАЩИ ЗВЕНА

ОБУЧЕНИЕ
ОБУЧЕНИЕ
МЛАДИ УЧЕНИ И ПОСТДОКТОРАНТИ

Услуги
Наем за зала
ЕЛЕКТРОННО МИКРОСКОПСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ИЗВЪРШВАНЕ НА АНАЛИЗИ НА ТЕМ И КЛСМ

Обяви
Кариери
Академична длъжност „Професор“
Академична длъжност „Доцент“
Академична длъжност „Главен асистент“
Научна степен „Доктор на науките“
Образователна и научна степен „Доктор“

Профил на купувача
Обща информация
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ ЗА 2021 г.
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ ЗА 2020 г.
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ ЗА 2019 г.
Обществени поръчки и публични покани, открити през 2018 г
Архив профил на купувача

КОНТАКТИ

         

  BG EN

Българска академия на науките Institut Pasteur