ОТЧЕТИ

 

ГОДИШНИ ОТЧЕТИ НА ИНСТИТУТ ПО МИКРОБИОЛОГИЯ-БАН

Отчет 2018 г.

2017  2016   2015   

2014   2013   2012   

2011   2010   2009  

2008   2007   2006

 

ГОДИШНИ ОТЧЕТИ ЗА НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ НА ИНСТИТУТ ПО МИКРОБИОЛОГИЯ-БАН
(на английски език)

2016

 

ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ГОДИШНИ ОТЧЕТИ

Приложения Отчет 2018 г.

 2017  2016   2015   

2014   2013   2012   2011

 

ГОДИШНИ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ2020

 2021  2020  2019  2018  2017 2016   2015 

 2014  2013  2012  2011  2010  2009