ОП-4/2020 г.

ОП-4/2020 г. – „Доставка на химикали, антитела и конюгати, среди  и добавки, ензими и китове, пластмасови и стъклени лабораторни изделия,  лабораторни пипети и аксесоари и продукти за молекулярна биология необходима за нуждите на Института по микробиология „Стефан Ангелов” към БАН за изпълнение на научно-изследователски проекти, финансирани от ФНИ,  ННП „Храни и здраве”,ННП „БиоАктивМед” и други.”

1. Решение – 18.05.2020 г.

2. Обявление – 18.05.2020 г.

3. Документация – OP – 19.05.2020 г.

4. Техническа спецификация -19.05.2020 г.

5. Приложение 2 – предложение за изпълнение на поръчката – 19.05.2020 г.

6. Приложение 3 – ценово предложение – 19.05.2020 г.

7. Приложение 4 – проект на договор – 19.05.2020 г.

8. Приложение 5 – опис – 19.05.2020 г.

9. еЕЕДОП – 19.05.2020 г.

10. Протокол №1 от дейността на комисия, назначена със заповед № I -71 от 24.06.2020 г. – 09.07.2020 г.

11. Съобщение за отваряне на цени  – 10.09.2020 г.

12. Протокол 1a  – 9.11.2020 г.

13. Протокол 2  – 9.11.2020 г.

14. Протокол 3  – 9.11.2020 г.

15. Приложение 1 към Протокол 3  – 9.11.2020 г.

16. Протокол 3a  – 9.11.2020 г.

17. Доклад  – 9.11.2020 г.

18. Решение – 9.11.2020 г.

19. Обявление прекратени позиции – 27.11.2020 г.

20. Обявление възложена поръчка – 18.12.2020 г.

21. Договор № 170 – АБЕЛ ДИМЕДИКЪЛ ЕООД – 18.12.2020 г.

22. Договор № 171 – БИОМЕД ФЮЧАР ЕООД – 18.12.2020 г.

23. Договор № 172 – ФОТ ООД – 18.12.2020 г.

24. Договор № 173 – АЙ ВИ ДИ БЪЛГАРИЯ ООД – 18.12.2020 г.

25. Договор № 174 – АА МЕДИКЪЛ БЪЛГАРИЯ ООД – 18.12.2020 г.

26. Договор № 175 – ЕЛТА-90М ООД – 18.12.2020 г.

27. Договор № 176 – ЛАБИМЕКС АД – 18.12.2020 г.

28. Договор № 177 – РИДАКОМ ЕООД – 18.12.2020 г.